Cari dan Musnah di Sekolah dan Rumah

Luangkan selama 10 minit seminggu bagi menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes

#10minit #CegahAedesCegahDenggi

Lokasi Cari Musnah di Sekolah

Tindakan Cari dan Musnah di Sekolah

Lokasi Cari Musnah di Dalam dan Luar Rumah

Lokasi Cari dan Musnah di Persekitaran Rumah

Amalan 3R

3R adalah amalan mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula untuk mengurangkan janaan sisa pepejal ke tapak pelupusan

Konsep

1. Reduce (Kurangkan)

 • Pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca

 • Pengurangan penggunaan sumber semula jadi

2. Reuse (Guna Semula)

 • Penggunaan semula barangan berulang kali agar tidak dibuang

 • Penggunaan barang secara konvensional atau kreatif

3. Recycle (Kitar Semula)

 • Mengitar semula sisa supaya dapat dijadikan bahan baharu

 • Sisa kitar semula boleh dijual bagi menambah pendapatan "Trash to Cash"

 • Simbol antarabangsa kitar semula adalah 'Mobius Loop'

Tip Amalan Reduce - Kurangkan

Elakkan pembaziran makanan

 • Hadkan bajet pembelian

 • Beli bila perlu

 • Amalkan konsep FIFO -First In, First Out untuk elak makanan rosak

 • Habiskan makanan yang diambil

Kurangkan penggunaan plastik pembungkusan

 • Bawa beg guna semula untuk elak guna beg plastik

 • Bawa bekas makanan dan bekas minuman sendiri

 • Elak guna polisterina

 • Ganti pembalut plastik (plastic wrap) kepada tudung saji atau bekas berpenutup

Kurangkan penggunaan kertas

 • Guna kedua-dua belah muka surat kertas

 • Tukar cetakan bil kepada e-billing

 • Tukar katalog langganan kepada promosi melalui email

 • Kurangkan penggunaan mesin cetak dan mesin faks

Tip Amalan Reuse - Guna Semula

Guna semula secara konvensional

 • Sesuatu barangan yang digunakan semula bagi tujuan asal barangan tersebut dihasilkan

 • Contoh : Isi semula air minuman dalam botol mineral yang telah digunakan

Guna semula secara kreatif

 • Elemen kreativiti dimasukkan dalam barangan yang terpakai bagi meningkatkan nilai barangan tersebut

 • Contoh : Membuat arca daripada barangan terbuang

Penebusgunaan

 • Menyelamatkan sebahagian daripada barangan terbuang/ lama/ usang untuk diguna semula sebagai bahan baharu

 • Contoh : Mengambil bahagian kerangka pintu rumah yang akan diroboh untuk diguna semula di bangunan yang sedang dibina

Penyesuaian fungsi guna semula

 • Menyesuaikan sesuatu barangan terpakai untuk tujuan dan fungsi yang lain

 • Contoh : Bekas tin biskut yang telah kosong dijadikan bekas untuk menyimpan peralatan menjahit

Baik pulih

 • Proses membaik pulih dan mengubahsuai sesuatu barangan yang tidak dikehendaki atau rosak untuk menjadikannya kembali berfungsi

 • Contoh : Baik pulih dan ubah suai perabot lama seperti sofa, meja makan yang telah rosak agar berwajah baharu dan berfungsi

Tip Amalan Recycle - Kitar Semula

Kitar semula di rumah

 • Asingkan antara sisa baki dan sisa kitar semula

 • Kenal pasti jenis sisa kitar semula dan asingkan mengikut kategori plastik, kertas dan lain-lain

 • Sisa kitar semula yang telah dikumpul boleh:

  • Diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan; atau

  • Dihantar dan dijual kepada pusat kitar semula berhampiran


Kitar semula di tempat awam

 • Kenal pasti sisa sama ada boleh dikitar semula atau tidak

 • Sisa kitar semula diletakkan ke dalam tong kitar semula berhampiran

 • Sekiranya tidak terdapat tong kitar semula, simpan sisa kitar semula untuk diasingkan di rumah